บ้วนง้วนค้าเหล็ก หจก
ที่อยู่ 111 หมู่ 17 มิตรภาพ
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4334-6536-40, 08-1661-5825, 08-3663-9625 โทรสาร 0-4334-6540 อีเมล เว็บไซต์ http://buannguan.yellowpages.co.th , http://www.buannguankalek.com
เพิ่มเติม